Bij hyperventileren houden oorzaak en gevolg elkaar in stand. Het wordt een ongegrond maar zeer hardnekkig patroon.

Je ademt vaak hoog, snel en daardoor ook oppervlakkig. Mogelijk heb je het niet eens in de gaten want het is een vertrouwd, patroon geworden dat prettig aanvoelt. Toch lucht flink diep zuchten jou waarschijnlijk niet meer echt op. Ook komen er mogelijk klachten bij zoals duizeligheid, wazig zien, geen grond onder de voeten, onzekerheid, benauwdheid, rillingen of te warm, zweethanden, koude voeten etc. Je overademt. We noemen het (chronisch) hyperventileren.

Oorzaak en gevolg van hyperventileren lopen door elkaar heen en voeden elkaar. Dat maakt het vinden van de oplossing moeilijk. Want waarschijnlijk ervoer je ooit drukte, trauma, angst, spanning of stress, waardoor de adembeweging omhoog schoot. Hield dit vluchtige adempatroon een tijdje aan dan kom je er niet meer vanzelf vanaf. Je lichaam heeft zich dit patroon dan zó eigen gemaakt, dat het steeds weer terugkeert. Wat je ook probeert. Het jaagt je op, maakt je scherp, krachtig en alert. Je pakt aan, bent flink, voelt je verantwoordelijk, zet je schouders er onder, praat en gaat maar door. Na een kort moment van ontspanning pak je vanzelf de doe- of ik-regel-het-wel-even-stand weer op. 

Omgekeerd effect

Soms kan het ook andersom werken en kom je in de lethargie. Er deden zich spannende of onveilige situaties voor waarin een hoog adempatroon je beschermde en overeind hield. Hoewel de situatie veranderde bleef de angst in je lichaam zitten en de ademhaling deed mee. Je hapt naar lucht, voelt je geremd, wordt nog angstiger hapt naar nog meer lucht. Hoe dan ook, oorzaak en gevolg houden elkaar om en om in stand.

Dit patroon in je eentje doorbreken is een grote opgave, maar met een Beter ademen® training kom je er wel

Zodra je dit herkent is het belangrijk om het patroon te doorbreken. In plaats van adem te hálen, mag je weer gewoon gaan ademen. Voel je het verschil tussen de woorden ‘ademen’ en ‘ademhalen’? Wat doe je liever? En hoe zou het zijn als niet alleen jij, maar ook onze samenleving weer gaat ademen? De natuur háált toch ook geen adem? Een boom ademt, volbrengt zijn taak en straalt rust en vrede uit. Deze kwaliteiten zijn ook voor jou weggelegd. 

Stop met hyperventileren en ga je hart weer volgen. Een live Beter ademen® Basistraining is hiervoor onontbeerlijk als eerste stap. Iedereen ervaart die dag dat ademen anders kan. Misschien krijg je al een beetje vertrouwen in met de eerste drie  Vooroefeningen op de kennispagina.

 

EXEMPLAREN VERKOCHT

START VANDAAG MET ADEMEN —

Door Marleen van den Hout en Robert Bridgeman

Start vandaag met ademen geeft een goed onderbouwde visie op de bestaande technieken en ontsluit tevens een geheel nieuwe ademmethode. Het beschrijft wat de ademhaling zegt over jou, presenteert interviews met andere experts en geeft fysiologische achtergronden. Tevens bevat het tweede deel een werkboek voor de eerste vijf stappen van de Methode Beter ademen® c.q. de Bridgeman Ademmethode.